Ekološka kmetija Kosec se nahaja v dolini miru med Ljutomerjem in Ormožem.

Ekološka kmetija Kosec se nahaja v dolini miru med Ljutomerjem in Ormožem.

V zeleni Prlekiji se nahaja “Dolina Miru”, kjer že od leta 1813 leži kmetija, ki jo v zadnjih treh rodovih obdeluje družina Kosec.

Ob prehodu v novo tisočletje je na naši kmetiji dobila posebno mesto konjereja. Po zeleni Prlekiji popeljemo turiste z konji, ki so dobili že lepo število rejskih priznanj. Kot dopolnilno dejavnost pa organiziramo tudi jahalne šole za začetnike in terensko jahanje za izkušene jahače.

V veliki želji po tradiciji in vrnitvi nazaj k svojim koreninam smo živinorejsko kmetijo leta 2005 začeli preusmerjati po načelih ekološke pridelave. Ob govedoreji in konjereji smo na ekološki kmetiji Kosec pričeli pridelovati tudi nekatere poljščine kot so pira, pšenica, ječmen, oves in koruza. Za prijatelje pa tudi pripravimo nekaj jabolčnega soka in domačega kisa.

V dveh kilometrih Doline Miru se nahaja večina naših pašnikov, ki so obdanih z bukovimi gozdovi in prepleteni z bistrimi potočki, na katerih se čez celo pomlad, poletje in jesen pasejo naše živali. Dolina Miru, kot pravimo naši dolini, je dobila ime zaradi redke poseljenosti, mirnega okolja in zelo prijaznih ljudi.

Z ekološkim kmetovanjem na kmetiji sta pričela Jožef in Slavica Kosec. Od leta 2008 pa z vodenjem kmetije nadaljujeta Boštjan in Urška s sinom Matijem.

Ekološka kmetija Kosec
Mali Brebrovnik 58
2259 Ivanjkovci
Tel.: 02 719 75 93

Ekološka kmetija Kosec je vključena v Program razvoja podeželja:

Več informacij o ukrepih Programa razvoja podeželja v katere smo vključeni najdete tukaj!