Naša EKO KMETIJA se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije in sicer v majhnem kraju Miklavžu pri Ormožu, ki je 2 km oddaljen od znane turistične točke Jeruzalem. Našo kmetijo sestavlja tako starejša kot mlajša generacija oseb, kar pomeni, da je razmišljanje še tako bolj obširno in celovito.
Če se predstavimo bolj podrobno to pomeni, da sta člana starejše generacije ZADRAVEC Jože in Jožefa, katera sta tudi zasnovala ekološko kmetijo Zadravec.

Mlajšo generacijo pa sestavljamo ZADRAVEC Matej in Klaudija ter trije otroci Ines, Blaž in Jan.

Kmetija meri 25 ha in sicer od tega je 18 ha ograjenih pašnikov ostalo pa so travniki. V navedenih pašnih površinah se veselo pase naša čreda govejih živali pasme Limousin in Simental katera šteje do 50 glav. Ponujamo vam čistokrvne plemenske bike mesne pasme Limousin, ter ekološko meso striktno samo iz naše črede.

ZAKAJ EKOLOŠKO?

Matej Zadravec – ekološki kmetovalec

Matej Zadravec – ekološki kmetovalec

Čisto iz preprostega razloga.

Ekološko kmetovanje je edini način kmetovanja, ki je urejen z enotnimi mednarodnimi predpisi. V živinoreji je posebna skrb posvečena dobrobiti živali in krmljenju striktno z naravno krmo. To pomeni, da v največji možni meri upoštevamo naravne zakonitosti, prav tako se s svojim delom poskušamo približati harmoniji, skratka omogočimo naravi, da vam da LE NAJBOLJŠE.

Ekološka kmetija Zadravec
Miklavž pri Ormožu 51
2275 Miklavž pri Ormožu
Tel.: 02 719 70 48

Ekološka kmetija Zadravec je vključena v Program razvoja podeželja:

Več informacij o ukrepih Programa razvoja podeželja v katere smo vključeni najdete tukaj!