Kmetijsko gozdarska zbornica in Zveza podeželske mladine vsako leto organizirata natečaj za Mladega inovativnega kmeta. V letu 2016 je Iniciativa za SENENO MLEKO IN MESO na čelu z dr. Janez Benedičičem predlagala kot kandidata za mladega inovativnega kmeta 2016 nosilca ekološke kmetije Kosec – Boštjana Kosca univ. dipl. gosp. inž., ki je ekološko kmetijo Kosec prevzel od svojih staršev v letu 2008.

Ideja za mladega inovativnega kmeta 2016: Kolektivna direktna prodaja senenega ekomesa

Zgodovina

Kmetija Kosec se vse od vojne leta 1945 ukvarja z živinorejo kot osnovno kmetijsko dejavnostjo. Na delu zemljišč, ki so primerna za oranje pa pridelujejo poljščine, ki jih delno uporabijo za krmo domačim živalim delno pa prodajo. Kmetija se je v preteklosti ukvarjala z mlečno proizvodnjo (1988-2005), ki jo je leta 2005 ukinila in se pričela z rejo krav dojilj za prirejo telet. Leta 2006 se je kmetija zaradi 100% deleža zemljišč v OMD in osamljene lega v dolini Mali Brebrovnik odločila za preusmeritev v ekološko kmetovanje.

Ekološka kmetija Kosec je prvi certifikat s statusom ekološke kmetije prejela leta 2008 s strani kontrolne organizacije IKC UM. Zaradi neurejenih razmer na področju prodaje ekološkega goveda in ekološkega govejega mesa je leta 2009 Ekološka kmetija Kosec pričela s direktno prodaja ekološke govedine, ki jo spakira in pripravi za prodajo zunanjo podjetje, saj kmetije še nima svojih prostorov za razsek in predelavo mesa.

Kolektivna direktna prodaja senenega ekomesa skupaj z ekološko kmetijo Zadravec

Ekološka kmetija Kosec se je pri promociji in trženju mlade ekološke govedine povezala z ekološko kmetijo Zadravec, ki je zraven ekološke kmetije Kosec edina večja živinorejska ekološka živinorejska kmetija v Prlekiji.

Skupna proizvodnja obeh ekoloških kmetij je trenutno cca 30 mladih živali letno, od tega jih 20-24 letno prodamo kot baby beef ostalo pa prodamo kot plemenske živali ali pa za obnovo lastne črede.Dolgoročni potencial prodaje mlade ekološke govedine znaša 3 žival na mesec, kar je 36 mladih živali na leto in je tudi dolgoročni potencial prireje obeh ekoloških kmetij za mlado klavno govedo (baby beef). Na področju prodaje mlade ekološke govedine trenutno na področju Prlekije ni konkurence. Z trženjem pokrivajo tudi večja mesta (Ptuj, Maribor, Murska Sobota) in počasi prodirajo v Celje, Ljubljano in ostala večja mesta. Najbolj oddaljeno redno stranko imajo v Žirovnici na Gorenjskem.

Razlika med intentivno rejo in ekstenzivno ekološko prirejo mesa brez silaže. Vir: dr. Tone Vidrih

Razlika med intentivno rejo in ekstenzivno ekološko
prirejo mesa brez silaže. Vir: dr. Tone Vidrih

Svojo konkurenčno prednost bo kmetija v bodoče vzdrževala s močno blagovno znamko, kvalitetno embalažo in novimi oblikami pakiranja (npr. vakuumsko pakiranje svežega mesa). Iz tega razloga se je kmetija odločila v letu 2015 narediti prehod na seneno prirejo, saj je razlika med kvaliteto mesa iz intenzivne-industrijske prireje in ekološke prireje brez silaže več kot očitna Ekološki kmetiji Kosec in Zadravec v klavnico Jerebič pošljeta živali stare od 10-18 mesecev, ki so večino časa preživeli na paši in se prehranjevali z travo in mlekom svojih mater. Na kmetiji JEREBIČ opravijo zakol živali in naredijo pakete za stranke. Osnovna ponudba baby beef govedine je 4 kg mešani paket brez kosti in 7 ali 10 kg mešani paket z kostmi.

Za pakete zbirajo naročila rednih strank in potem vsakih 14 dni dostavijo pakete mlade ekološke govedine strankam na dom na področju Štajerske in Prekmurja. 3-4 na leto dostavljajo mlado ekološko govedino tudi rednim strankam v Ljubljano in osrednjo Slovenijo. Kupci eko baby beef govedine, niso klasične kupci z ekološke tržnice, ampak družine in ljudje, ki cenijo dobro in kvalitetno meso. Zadnje leto med strankami opažajo, tudi ljudi ki kupujejo ostale ekološke izdelke in se odločajo za ekološko govedino, vendar ostaja dejstvo, da so ekološke stranke količinsko manjši potrošniki mesa in posledično naročajo manjše pakete v večjih časovnih intervalih.

Kolektivna prodaja, dolgoročna skrb za stranke in razmišljanje kako na trgu ostati boljši, drugačen pred konkurenco tudi z uvedbo senene prireje in prodajo senenega mesa uvršča kmetijo Kosec med edinstvene kmetije s tovrstnim trženje in predstavljajo primer dobre prakse tudi za ostale kmetije, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo.

Inovativnega te ne naredi samo 1 dobra ideja ampak je to način razmišljanja in življenja, kar Boštjan dokazuj tudi z ostalimi inovativnimi idejami in izumi:

Novozgrajeni hlev za govedo in konje v 4 etažah!

Novozgrajeni hlev za govedo in konje v 4 etažah!

  • Prireja in proizvodnja
  • Vključitev njiv v pašne komplekse
  • Opustitev oranja GEN SOR – semenarjenje pšenice
  • Optimalna rekonstrukcija obstoječega hleva
  • Prireja senenega ekološkega mesa (baby beef) 12

Mehanizacija

  • Predelava trosilnika na elektro motor
  • Montaža čelne strižne kosilnice na teleskopski nakladalnik
  • Mobilna sušilnica za okrogle bale

Boštjanu Koscu, njegovim družinskim članov in poslovnim partnerjem želimo v prihodnje čimveč zadovoljstva v pridelavi zdrave domače hrane na okolju prijazen način.

Iniciativa za seneno mleko in meso
dr. Janez Benedičič