NAZIV OPERACIJE: PREDELAVA IN TRŽENJE EKOLOŠKE SENENE GOVEDINE

Splošne informacije o operaciji:

Akronim: EKOMESO

Sklad: EKSRP

Vodilni partner – prijavitelj:

 • Matej Zadravec, Miklavž 51a, 2275 Miklavž pri Ormož

Ostali partnerji:

 • Boštjan Kosec, Mali Brebrovnik 58, 2259 Ivanjkovci
 • Milan Hlebec, Kog 108, 2276 Kog

Vrednost operacije: 74.830,29 €

Vrednost sofinanciranja: 49.770,66 €

Trajanje operacije: začetek 15.4.2018, konec 30.4.2019

Povzetek operacije:

Z operacijo smo okrepili sodelovanje 3 mladih prevzemnikov kmetij, ki želijo nadgraditi obstoječe sodelovanje in turistom ter lokalnemu prebivalstvu ponujati kakovostno lokalno pridelavo seneno ekogovedino ter najboljše kulinarične užitke od prehranjevanju z lokalno pridelano seneno ekogovedino. Za zagotovitev navedenega je nujno potrebno, da uredimo lastne prostore za razsek, predelavo, sušenje in zorjenje mesa, saj bomo le na tak način lahko zadostili željam naših potrošnikov. Predhodno pa je potrebna ureditev dovozne poti do prostorov, saj lahko le na tak način dostavljamo in v nadaljevanju prevzemamo meso po predpisanih normativih. Prevoz svežega in hkrati staranega mesa je določen z standardi, zato nujno potrebujemo hladilno prikolico, saj bomo lahko le na podlagi tega dosegli osnovne standarde.

Izgradnja prostorov bo imela za posledico večji spekter proizvodov, katere pa bo potrebno tudi prodati določeni ciljni skupini. Nujno potrebno bo ciljno skupino tudi primerno in pravočasno obveščati za kar pa bo potrebno določeni del sredstev vložiti v oblikovanje in tiskanje reklamnega materiala, posodobitev obstoječe internetne strani (www.ekomeso.si) in prav tako izvesti spletno oglaševanje. Vzporedno nameravamo del pridelanega mesa direktno prodati turistični kmetiji Hlebec, katera bo le-to ponudila najzahtevnejšim strankam na več kulinaričnih načinov. Za doseganje popolnih okusov bo potreben nakup določenih specifičnih aparatov (žar – smoker, hladilna prodajna vitrina…).

Ekološki kmetiji Zadravec in Kosec sta izvedli dan odprtih vrat (vsaj en dan na vsaki kmetiji) kar bo imelo za posledico še večjo prepoznavnost, hkrati pa se bodo kupci sami prepričali v kakovost živil katere ponujamo. Jasno se zavedamo da je potrebno veliko pozornost nameniti posebnim skupinam oseb še posebej starejšim, otrok in oseb z posebnimi potrebami, zato bomo izvedli enodnevna usposabljanja na OŠ Stanka Vraza, OŠ Sveti Tomaž in vrtcu Ormož kjer bi v  sodelovanju s priznanimi strokovnjaki za zdravo hrano predstavili pomen hrane v življenju.

Za dvig kulinarične tradicije prirpave govejega mesa v UE Ormož bomo izvedli tudi 2 delavnici sodobni načini priprave govedine za ciljno skupino gospodinj in žensk s področja UE Ormož. Delavnici bosta potekali na območju občine Sv. Tomaž in Središče ob Dravi.

 1.  Partnerji v operaciji so Matej Zadravec, Boštjan Kosec in Milan Hlebec.,
 2.  Z operacijo se prijavljamo na ukrep: 1.3.1 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in aktivnosti promocije in trženja na kmetijah pridelane hrane in vina ter proizvedenih izdelkov
 3.  Skupna vrednost operacije z DDV znaša: 74.830,29 EUR
 4.  Skupna vrednost opravičenih stroškov operacije znaša: 58.553,72 EUR
 5.  Skupna vrednost zaprošenih sredstev znaša: 49.770,66 EUR

Rezultati projekta 

 • Novi prehranski suhomesnati izdelek: »Goveja tunka«
 • Novi turistični produkt: Kulinarični prleški vikend
 • Dvig lokalne samooskrbe: oskrba 5 javnih zavodov z seneno eko govedino na področju UE Ormož

Povezava na javni razpis: http://www.las-ue-ormoz.si/1-javni-poziv-las-ue-ormoz/