Ekološko kmetijstvo je edini način kmetovanja, ki je urejen z enotnimi mednarodnimi predpisi in standardi. V Sloveniji predpisuje ekološko kmetijstvo Uredba (ES) št. 834/2007 in slovenski Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur.l. RS št. 128/2006).

Cilji ekološkega kmetovanja:

  • ohranjanje rodovitnosti tal

  • živalim ustrezna reja in krmljenje

  • pridelava zdravih živil

  • zaščita naravnih življenjskih virov (tla-voda-zrak)

  • čim manjša obremenitev okolja

  • aktivno varovanje okolja in biološke raznovrstnosti

  • gospodarna uporaba energije in surovin

  • zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu

Kontrolo ekološkega kmetovanja na obeh kmetijah izvaja neodvisni inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC UM).

Prehransko varnost mlade ekološke govedine zagotavljamo na vsakem koraku z našimi partnerji: